• Satılık!
  • -30%
Karekök 7. Sınıf Türkçe Soru Bankası

Karekök 7. Sınıf Türkçe Soru Bankası

Yazar: Karekök Yayın Kurulu
ISBN : 9786052247549
Sayfa: 248 Sayfa
Boyut: 19,5 x 27,5 cm
Kağıt: 1.Hamur Kağıt
Kapak : Karton Kapak

 

Karekök 7. Sınıf Türkçe Soru Bankası


ÜNİTE 1

Okuyorum 
Yorumluyorum 
Kelimelerin ve Kelime Gruplarının Anlamlarını Tahmin Etmek - 1 
Kelimelerin ve Kelime Gruplarının Anlamlarını Tahmin Etmek - 2
Kelimelerin ve Kelime Gruplarının Anlamlarını Tahmin Etmek - 3 
Deyim - Atasözü 
Ana Fikir - Ana Duygu
Yardımcı Fikir 
Okuyorum
Yorumluyorum 
Cümlede Fiili Ayırt Etme 
Anlamına Göre Fiiller 
Mastar - Çekimli Fiil 

ÜNİTE 2

Okuyorum
Yorumluyorum 
Kelimelerin ve Kelime Gruplarının Anlamlarını Tahmin Etmek 
Yardımcı Fikir 
Metni Yorumlama 
Nesnel - Öznel Yargılar 
Sebep - Sonuç İlişkisi 
Metin Planı 
Metni Oluşturan Unsurlar Arasındaki Geçiş ve Bağlantılar 
Okuyorum
Yorumluyorum 
Haber (Bildirme) Kipleri - 1 (Şimdiki Zaman - Geniş Zaman)
Haber (Bildirme) Kipleri - 2 (Gelecek Zaman - Görülen Zaman
Duyulan Geçmiş Zaman)

ÜNİTE 3

Okuyorum 
Yorumluyorum 
Deyim - Atasözü 
Koşula Bağlılık - Karşılaştırma 
Metni Yorumlama 
Paragraf Oluşturma ve Tamamlama 
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle
Okuyorum 
Yorumluyorum 
Tasarlama (Dilek - Şart) Kipleri 
Fiil Kipleri (Haber ve Tasarlama Kipleri) 
Fiillerin Olumlu, Olumsuz, Soru ve Olumsuz Soru Çekimleri 
Ek Fiil - 1
Ek Fiil - 2 
Fiillerin Basit, Birleşik Çekimi

ÜNİTE 4

Okuyorum
Yorumluyorum 
Kelimelerin ve Kelime Gruplarının Anlamlarını Tahmin Etmek
Söz Sanatları
Anlatım Biçimleri - 1 (Öyküleme - Betimleme)
Anlatım Biçimleri - 2 (Açıklama - Tartışma)
Okuyorum
Yorumluyorum 
Basit - Türemiş Fiil 
Birleşik Fiil 
Grafik Okuma
Tablo Okuma - Çeşitli İşaretleri Okuma 

ÜNİTE 5

Okuyorum 
Yorumluyorum 
Düşünceyi Geliştirme Yolları - 1 (Karşılaştırma - Tanımlama)
Düşünceyi Geliştirme Yolları - 2 (Örneklendirme - Tanık Gösterme
Sayısal Verilerden Yararlanma) 
Cümle Yorumlama 
Paragraf Yorumlama 
Okuyorum
Yorumluyorum 
Fiillerde Zaman / Anlam Kayması
Fiiller (Kipler - Yapı - Anlam Kayması) 
Birleşik Çekimli Fiiller - 1 
Birleşik Çekimli Fiiller - 2 
Zarf (Belirteç) - 1 
Zarf (Belirteç) - 2
Fotoğraf, Resim, Karikatür vb. Okuma 

ÜNİTE 6

Okuyorum
Yorumluyorum 
Kelimelerin ve Kelime Gruplarının Anlamını Tahmin Etmek 
Ana Düşünce - Yardımcı Düşünce
Metnin Konusunu Belirleme - Metne Uygun Bir Başlık Koyma 
Şiir - (Genel Özellikleri)
Söyleşi - Biyografi - Otobiyografi - Günlük 
Okuyorum
Anlatım Bozukluğu - 1 (Gereksiz Sözcük Kullanımı) 
Anlatım Bozukluğu - 2 (Bir Kelimenin Yanlış Anlamda Kullanılması) 
Anlatım Bozukluğu - 3 (Bir Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması, Çelişen Sözlere Yer Verilmesi) 
Anlatım Bozukluğu - 4 (Mantık Yanlışları, Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması 

ÜNİTE 7

Okuyorum
Yorumluyorum 
Kelimelerin Anlamlarını Tahmin Etmek 
Metnin Konusu, Ana Fikri, Yardımcı Fikirleri 
Metindeki Hikâye Unsurları 
Okuyorum 
Yorumluyorum
Fiil Çekim Ekleri 
Yapı Bakımından Fiiller 
Zarf (Belirteç) 

ÜNİTE 8

Okuyorum
Yorumluyorum 
Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamlarını Tahmin Etmek 
Metnin Konusu, Ana Fikri ve Yardımcı Fikirleri 
Metnin Yorumlama 
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 
Okuyorum 
Yorumluyorum 
Zarf (Belirteç) 
Anlatım Bozuklukları - 1
Anlatım Bozuklukları - 2

7_SINIF_TURKCE_Sayfa_3.jpg

No reviews
Listeye Eklendi